Menu
A+ A A-
Новини

Новини (5)

Обучение на младите за "Чист и зелен живот" в Княжевац

Образование на младитев Княжевац се реализира в рамките на проект "Чист и зелен живот", който се изпълнява в партньорство JKP Standard, Княжевац с Община Кула от България, с ко-финансиране от Европейския съюз чрез Interreg-IPA ТГС България-Сърбия.

Продължава...

Княжевац получи машини и оборудване

Днес Княжевац е получил машини и оборудване, които ще ни помогнат да разрешим проблемите с незаконните сметища.

В рамките на праекта "Clean и Green Life", който се изпълнява в партньорство на  JKP Standard Община Кула от България закупено оборудването и машините с съфинансиране от Европейския съюз по програмата Interreg-IPA ТГС България-Сърбия.

Продължава...

Община Кула започна изпълнението на проект „Чист и зелен живот“

Община Кула започна изпълнението на проект „Чист и зелен живот“, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия С реализацията на проекта ще стимулира опазването на околната среда в региона Кула-Княжевац чрез съвместни инициативи за промяна на еко нагласите и премахване на  нерегламентираните сметища и закупуване на сметосъбираща техника и оборудване
 
Община Кула започна изпълнението на проект „Чист и зелен живот“, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия. Проектът се реализира в партньорство с Общинско комунално дружество "Стандарт"– Княжевац, област Зайчар, Република Сърбия.  Проектът е с продължителност 18 месеца (с начало 22.11.2016 г.)  и e на стойност 586 958,62 Евро.
Проект „Чист и зелен живот“ ще стимулира опазването на околната среда в региона Кула-Княжевац чрез съвместни инициативи за премахване на нерегламентираните сметища и изграждане на еко нагласа в трансграничното общество. Ще бъдат реализирани както смекчаващи, така и превантивни мерки, за да се повиши капацитета и честотата на сметопочистване, да се намали обема на депонирания общински боклук и да се предизвика поведенческа промяна в трансграничното общество по отношение на изхвърлянето на боклука.    
    По проекта ще се работи за премахне първопричините за формирането на нерегулирани сметища и за подобряване на управлението на общинските отпадъци чрез: доставка на модерно оборудване за  повишаване капацитета за сметосъбиране, вкл. обмяна на ноу-хау и внедряване на добри европейски практики  чрез съвместен план за управление на отпадъците в региона Кула-Княжевац;  ще се проведат дискусии на кръгла маса и обществени дебати на представители на местните общности по темата за сметосъбирането; ще се повишави информираността на всички нива относно важността на личния и обществен принос за опазване на околната среда в региона Кула-Княжевац.
Проект „Чист и зелен живот“ ще създаде трансгранична еко инициатива "Моя зелен дом", която ще приканва всички жители да участват в почистването на нерегулираните сметища и разпиления боклук. Специално внимание ще се обърне на младежите чрез съвместна училищна кампания, която да създаде еко нагласа в следващото поколение.
Резултатите от проекта ще включват: 3 (три) съвместни интервенции, адресиращи опазването и възстановяването на трансграничните екосистеми; 5 (пет) съвместни инициативи за повишаване на информираността и образоваността в  областта на опазване и възстановяване на природата, биоразнообразието и прилежащата територия; 3 (три)  инициативи за повишаване на капацитета (обмяна на опит и ноу-хау) по отношение на устойчиво използване на природните ресурси. След изпълнението на проекта, жителите на общините Кула и Княжевац ще се облагодетелстват от подобрените екологичен статус и услуги по сметосъбиране.  
Подробности за целите, дейностите и очакваните резултати от проектa ще бъдат представени на откриваща пресконференция, която ще се проведе на 21 февруари 2017 г., вторник, от 11,00 ч. в залата на читалище „Просвета“ в град Кула.  
Уважаеми медии, заповядайте!
    
За допълнителна информация:                
Цветелин Тодоров, Координатор на проект „Чист и зелен живот“

Продължава...
Абонамент чрез RSS
УЧИЛИЩНА КАМПАНИЯ КУЛА

УЧИЛИЩНА КАМПАНИЯ КУЛА


На 21.02.2018г. се проведе УЧИЛИЩНА КАМП…

Обучение на младите за

Обучение на младите за "Чист и зелен жив…


Образование на младитев Княжевац се реал…

Княжевац получи машини и оборудване

Княжевац получи машини и оборудване


Днес Княжевац е получил машини и оборудв…

Втора среща по проекта

Втора среща по проекта


{gallery}SPM{/gallery}

EU  

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г.
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI  No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Кула и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.